Napisz do nas!

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail w celach marketingowych przez Administratora danych osobowych SJ Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-728), ul. Kierbedzia 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000573663, NIP: 5213705187, REGON: 362438428 oraz podmioty działające na zlecenie SJ Polska Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych, prawo ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, a podanie danych jest dobrowolne.Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, na podany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu przez SJ Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-728), ul. Kierbedzia 4.Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności.

    Janeke Polska

    Adres info@janeke.pl